Aktualna prodaja
22.9 2021Oglas o prodaji nekretnina u RH
23.12 2020Rješenje o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijem u radni odnos djelatnika Agencije za privatizaciju u HNŽ/K.
26.11 2020JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos u Agenciji za privatizaciju u HNŽ/K
26.11 2020JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos u Agenciji za privatizaciju u HNK/Ž
12.4 2018Informacija o imenovanjima direktora i zamjenika direktora Agencije za privatizaciju.
13.6 2017JAVNI POZIV za prodaju poslovnog objekta sa pripadajućim zemljištem (imovina neaktivnog poduzeća „OBNOVA-PROMET“ Čapljina) metodom neposredne pogodbe
9.12 2015Informacije o JPP
15.7 2015Javni poziv za prikupljanje ponuda (tender) za prodaju državnog kapitala u poduzeću HTD ''ZENIT-Bro'' d.o.o. Neum
14.4 2015Javni poziv za prikupljanje ponuda (tender) za prodaju državnog kapitala u poduzeću Salus Hotel STELLA d.o.o. Neum
10.4 2015Sjednica U.O. Agencije za privatizaciju u HNK/Ž održana je dana 02.04.2015. godine u prostorijama Agencije.
18.2 2015Dana 11.02.2015.godine održana je VI sjednica U.O. Agencije za privatizaciju u HNK/Ž na kojoj su razmatrane i usvojene slijedeće tačke dnevnog reda
22.1 2015Pregled prodaje poduzeća putem javne ponude dionica
22.1 2015Pregled izvršenih obaveza po ugovorima zaključenim u postupku privatizacije
21.1 2015Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju sljedećeg predmeta: Nekretnina – samački hotel sa dvorištem u vlasništvu društva d.o.o. ''Aluminij'' Mostar
3.12 2014Dana, 01.12.2014.god., u prostorijama Agencije za privatizaciju HNK/Ž, potpisan je Ugovor o kupoprodaji 33.848 dionica, što predstavlja 66,9992% osnovnog kapitala društva „Riba Neretva“ d.d. Konjic.
2.12 2014Dana 01.12.2014. god., održana je V sjednica Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u HNK/Ž.
21.11 2014Dana 19.11.2014. god. u 10:00 časova održana je IV sjednica Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u HNK/Ž.
30.10 2014Održana III sjednica Upravnog odbora Agencije za privatizaciju.
3.10 2014Agencija za privatizaciju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu objavljuje Javni poziv za prikupljanje ponuda (tender) za prodaju državnog kapitala u poduzeću HTP ''SUNČANA OBALA'' d.o.o. Neum.
1.8 2014Javni poziv br. 82, za prodaju 69,9992% državnog kapitala „Riba-Neretva“ d.o.o. Konjic
© Agencija za privatizaciju HNK/Ž Mostar
Dizajn i programiranje: 4ANTS