Aktualna prodaja
JAVNI POZIV za prodaju poslovnog objekta sa pripadajućim zemljištem (imovina neaktivnog poduzeća „OBNOVA-PROMET“ Čapljina) metodom neposredne pogodbe
© Agencija za privatizaciju HNK/Ž Mostar
Dizajn i programiranje: 4ANTS