Aktualna prodaja
Sjednica U.O. Agencije za privatizaciju u HNK/Ž održana je dana 02.04.2015. godine u prostorijama Agencije.

Sjednica U.O. Agencije za privatizaciju u HNK/Ž održana je dana 02.04.2015.

godine u prostorijama Agencije.

  1. Na sjednici su razmatrane i usvojene slijedeće tačke dnevnog reda i to:
  2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa VI sjednice Upravnog odbora
  3. Usvajanje Izvještaja o ostvarenju finansijskog plana Agencije za privatizaciju HNK za 2014. god
  4. Usvajanje ažurirane početne bilanse SALUS Hotela „STELLA“ d.o.o.
  5. Usvajanje Izvoda iz programa privatizacije i početne bilanse stanja HTD „ZENIT-BRO“ d.o.o. Neum
  6. Usvajanje programa seminara o JPP sa planom troškova

Za sve tačke dnevnog reda pripremljeni su materijali, koji su razmatrani i usvojeni jednoglasno od svih članova Upravnog odbora.

© Agencija za privatizaciju HNK/Ž Mostar
Dizajn i programiranje: 4ANTS