Aktualna prodaja
Dana 01.12.2014. god., održana je V sjednica Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u HNK/Ž.

Dana 01.12.2014. god., održana je V sjednica Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u HNK/Ž.

Upravni odbor razmatrao je sljedeće tačke dnevnog reda:

  • Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa IV sjednice Upravnog odbora
  • Usvajanje Programa rada Agencije za 2015.god.
  • Usvajanje Finansijskog plana Agencije za 2015.god.

Pripremljeni materijali po svim tačkama dnevnog reda, poslije uvodnih obrazloženja, su jednoglasno usvojeni.

© Agencija za privatizaciju HNK/Ž Mostar
Dizajn i programiranje: 4ANTS