Aktualna prodaja
Javni poziv br. 82, za prodaju 69,9992% državnog kapitala „Riba-Neretva“ d.o.o. Konjic

Postupajući po Rješenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK-a broj UP-II-11-02-3/14 od 11.07.2014. god., Tenderska komisija proglašava Javni poziv br. 82, za prodaju 69,9992% državnog kapitala „Riba-Neretva“ d.o.o. Konjic,

U skladu sa naprijed navedenim, ponovni Javni poziv objavljen je 30.07.2014. god. u Dnevnom Avazu i na web stranici Federalne Agencije za privatizaciju.

© Agencija za privatizaciju HNK/Ž Mostar
Dizajn i programiranje: 4ANTS